Tietoa tapahtumasarjasta

Camera Sacra & Mala
Camera Sacra & Mala on kolmeosainen tapahtumasarja, joka toteutetaan syksyllä 2011 osana Turun kulttuuriasiainkeskuksen kanslian koordinoimaa Pimeyden 876 sävyä -kulttuuripääkaupunkihanketta. Tapahtumasarja koostuu kolmesta erillisestä ja kuitenkin toisiinsa tiiviisti kytkeytyvästä tapahtumasta: valokuvaustyöpajasta, Studia Generalia -luennoista sekä kaupunkikävelyistä.

Tapahtumien tavoitteena on haastaa ihmisiä pohtimaan pyhyyttä ja pahuutta uudenlaisista näkökulmista. Nämä käsitteet mielletään usein uskontojen maailmaan kuuluvaksi ja helposti kuvitellaan, että niillä tarkoitetaan jotain absoluuttista tai itsestään selvää. Se, mikä yhdelle on pyhää, voi kuitenkin toisen silmissä näyttää pahalta. Hankkeen tapahtumat houkuttelevatkin ihmisiä pohtimaan uudelleen omien arvojen merkitystä ja mielekkyyttä. Katse tarkennetaan tavanomaisesti uskonnollisiksi miellettyjen alueiden ulkopuolelle, helposti huomaamatta jääviin arkipäiväisiin tilanteisiin - yksilöiden itsensä määrittelemiin pyhän ja pahan tiloihin.


Tapahtumasarjan toteuttajat
Tapahtumasarja toteutetaan tieteen ja taiteen välimaastoja tutkiskellen. Sen tärkeimmät yhteistyökumppanit löytyvätkin taiteilijayhdistys Arte ry:stä sekä Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta.

Tapahtumasarjan vastuutaiteilija Paula Väinämö on turkulainen kuvataiteilija AMK, taidemaalari ja -graafikko, joka on viime vuosina työskentelyssään keskittynyt yhteisötaiteellisiin projekteihin. Talven 2010-2011 kuluessa hän houkutteli ihmiset kohtaamaan totaalisen pimeyden ja astumaan sokeiden maailman taiteen eri keinoin Pilkkopimeää-tapahtumasarjassa. Hänen viimeaikaisiin projekteihinsa lukeutuvat myös EU:n aluerahaston pienhanketuella Lausteen koululla ja Turun A-killan Jokituvan päivätoimintakeskuksessa toteutettu Projekti Iceberg. Aiemmin hän on toteuttanut erilaisia yhteisötaideprojekteja erilaisten erityisryhmien mm. maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien kanssa. Väinämön mielestä yksi taiteen tärkeimmistä tavoitteista on avata ihmisten silmät maailman pienille ihmeille. Tähän osallistava yhteisötaide on oiva työkalu.

Tapahtumasarjan vastuutaiteilija Nina Kokkinen on taiteen ja tieteen rajatiloista kiinnostunut turkulainen kulttuurintutkija ja taiteen maisteri, joka on toiminut reilun vuosikymmen ajan visuaalisen kulttuurin parissa sitä tuottaen ja tutkien. Parhaillaan hän työskentelee uskontotieteen tutkijana Turun yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaa taiteen ja uskonnon kytköksista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Kulttuurin ja taiteen tuottamisen kentällä Kokkinen on toiminut muun muassa graafisena suunnittelijana, valokuvaajana ja asiantuntijana erilaisissa projekteissa. Viime vuosina hän on ottanut osaa Turku 2011 - kulttuuripääkaupungin ohjelmaan sisältyvien Tunnustuksettomien taideretriittien suunnitteluun sekä toteuttanut Turun kaupunginkirjaston Kuolema kanssamme -luentosarjaan liittyvän Levossa-valokuvanäyttelyn. Tieteellisissä ja taiteellisissa tutkimuksissaan Kokkinen kokee tärkeäksi totuttujen ajattelu- ja toimintamallien horjuttamisen.

Turun yliopiston folkloristiikan assistenttina työskentelevä Anne Heimo (FT) toimii pääkoordinaattorina ja suunnittelijana (yhdessä Kokkisen kanssa) Studia Generalia -luentosarjan osalta. Tutkimuksissaan Heimo on tarkastellut muun muassa historian paikallisia rakennusprosesseja ja muistintiedon kiinnittymistä erilaisiin paikkoihin. Post doc -tutkimuksessaan hän tutkii suomalaissiirtolaisten omaehtoista historian tuottamista muun muassa verkkoympäristöissä.

Lisäksi tapahtumasarjan toteuttamisesta ja kaupunkikävelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta on vastuussa neljä Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen opiskelijaa. Anna Gradistanac on turkulainen uskontotieteen opiskelija ja valokuvaaja, joka on kiinnostunut uskonnollisesta käyttötaiteesta ja sen merkityksistä. Valokuvaajana hän on käsitellyt mm. uusperheiden kohtaamia haasteita ja perhemalleihin kohdistuvia ennakkokäsityksiä. Jemina Kotiaho on pian filosofian maisteriksi valmistuva uskontotieteen opiskelija, joka harrastaa valokuvausta, elokuvia ja virkkausta. Heidi Tähtinen on kulttuurihistorian opiskelija, joka on kiinnostunut tilasta ja sen kokemisesta. Häntä kiehtovat kysymykset, joihin ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta ja joita miettiessä oma ajattelu syventyy ja avartuu. Jaakko Virrankoski opiskelee kirjallisuutta, draamaa ja taidehistoriaa. Kirjallisuuden opinnoissa hänellä on erityisalana queer-tutkimus.

Tapahtumasarjassa vastuutaiteilijoiden assistenttina toimiva Sami Myllymäki on turkulainen taidemalli. Hän on toiminut aiemmin assistenttina mm. Pilkkopimeää -tapahtumasarjassa.


Yhteystiedot

Camera Sacra & Mala -työryhmä
Puh. 040 871 0503
camerasacramala(at)gmail.com

Nina Kokkinen
Puh. 040 5321 660
nina.kokkinen(at)utu.fi

Anne Heimo
Puh. 02 333 5242
anne.heimo(at)utu.fi